Bonnen
Wij werken met bonnen, het is mogelijk om de bonnen contant te kopen of via bancontact.

Drugsbeleid
Het is verboden op het evenemententerrein drugs te bezitten of te verhandelen, bij constatering hiervan heeft de organisatie en/of beveiliging het recht je de toegang van het terrein te ontzeggen. In sommige gevallen zal je worden overgedragen aan de politie.

Alcohol
Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel dien je je te kunnen legitimeren. Barpersoneel controleert hierop.

Toezicht
Kinderen t/m 13 jaar moeten worden begeleid door een ouder, voogd en/of andere meerderjarige.

Opvolgen aanwijzingen en instructies
Aanwijzingen en instructies van het (beveiliging)personeel dienen opgevolgd te worden.

Onder invloed
Wij behouden ons het recht bezoekers toegang te weigeren indien je onder invloed bent van drugs en/of alcohol.

Handel en verkoop
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerterreinen handelswaren te verkopen of te koop aan te bieden.

Promotionele activiteiten
Zonder toestemming van de organisatie staan wij het niet toe dat er flyers of posters verspreid worden op of rondom het festivalterrein en parkeerterrein. Wil je wel reclame maken? Neem contact op met de organisatie.

Video-, foto- en geluidsopnamen
Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen mogelijk voor promotionele doeleinden.

Eigen risico
Betreding van het evenementen terrein geschiedt op eigen risico. De organisatie evenals de medewerkers / vrijwilligers die op het festival werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materièˆle schade dan wel immaterièˆle schade die de bezoekers van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

Overige situaties
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij je de toegang tot het terrein weigeren of ontzeggen. Mocht je de toegang ontzegd worden dien je het terrein per direct te verlaten

De befaamde ministoomtreinen rijden het hele weekend voor jong & oud!
Back to top